Tài liệu - Lớp Công nghệ thương mại điện tử - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Đảm bảo chất lượng phần mềm - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Công nghệ phần mềm nâng cao - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Phần mềm mã nguồn mở - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Chuyên đề .NET - 18DTH2A

 
 

Tài liệu - Lớp Chuyên đề JAVA - 18DTH2A

 
 

Tài liệu - Lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - 18DTH2B

 
 

Tài liệu - Lớp Lập trình Hướng đối tượng (Java) - 16DTH1A

 
 

Tài liệu chuyên đề chuyên sâu KTPM 2 - 17DTH2A

 

 

Thông báo:

Các bạn có tên trong danh sách, liên hệ thầy để lãnh thưởng nhé:

Danh sinh viên nhận thưởng

Zalo: 0888816786
 

Web hosting by Somee.com