Tài liệu - Lớp Công nghệ thương mại điện tử - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Đảm bảo chất lượng phần mềm - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Công nghệ phần mềm nâng cao - 17DTH1A, 18DTH2A, 18DTH2B

 
 

Tài liệu - Lớp Phần mềm mã nguồn mở - 17DTH1A

 
 

Tài liệu - Lớp Chuyên đề .NET - 18DTH2A

 
 

Tài liệu - Lớp Chuyên đề JAVA - 18DTH2A

 
 

Tài liệu - Lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - 18DTH2B

 
 

Tài liệu - Lớp Lập trình Hướng đối tượng (Java) - 16DTH1A

 
 

Tài liệu - Chuyên đề chuyên sâu KTPM 2 - 17DTH2A, 18DTH1A, 18DTH1B

 
 

Tài liệu - Trực quan hóa dữ liệu

 

 

Thông báo:
Lớp học Angular online: 20h00 vào các tối thứ 5 (29/4), thứ 6 (30/4), thứ 7 (01/5)
Link tham gia: https://meet.google.com/vjf-jptg-gge
Tối nay ngày 27/4, chúng ta không học nhé!!!
Thành thật xin lỗi các bạn buổi tối 25/4 nhé (do cúp điện nên không thông báo cho các bạn được)

Zalo: 0888816786
 

Web hosting by Somee.com